Chi phí khóa học Cử nhân và Thạc sĩ tại Tây Ban Nha (Phần 2)

 

No.

KHU VỰC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC Y TẾ

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Cử nhân

Thạc sĩ

Cử nhân

Thạc sĩ

11

Castilla La-Mancha

Castilla La-Mancha

1,115E

2,100E

730E

1,360E

12

Extremadura

Extremadura

1,010E

2,468E

740E

1,375E

13

VALENCIA

Alicante

1,431E

1,431E

978E

1,056E

Valencia

1,431E

1,431E

978E

1,056E

Polytechnic of Valencia

1,493E

1,431E

978E

1,056E

Miguel Hermandez of Elche

1,493E

1,431E

978E

1,056E

Huelva

757E

1,774E

757E

820E

Seville

Andalucia

14

ANDALUCIA

Pablo Olavide

757E

1,774E

757E

820E

Cadiz

Jaen

15

CANARIAS

Balearic Islands

1,604E

2,297E

1,172E

 

La Laguna

1,140E

 

800E

 

16

MURCIA

Murica

1,007E

1,409E

863E

 

Polytechnic of Cartagena


 

 

 

Thành công Visa cao

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo hotline: 0963.25.7799 hoặc email: duhocbnt@gmail.com