Chi phí du học tại Đại học Kinh doanh GENEVA (GBS)

* Học phí chương trình cử nhân 3 năm:

-        Học phí: 20,000 CHF/năm (bao gồm phí ghi danh: 150 CHF, phí hành chính: 2.000 CHF, học phí: 17.850 CHF) 

 

* Học phí chương trình cử nhân 4 năm:

-        Học phí năm thứ I: 21,750 CHF (bao gồm phí ghi danh: 150 CHF, phí hành chính: 2.000 CHF, học phí: 19.600 CHF)

-        Học phí năm II, III. IV: 18,600 CHF/năm 

 

* Học phí chương trình thạc sĩ (18 tháng)

-        Học phí năm thứ I: 21,600 CHF (bao gồm phí ghi danh: 150 CHF, phí hành chính: 2.000 CHF, học phí: 19.600 CHF)

-        Học phí năm thứ II : 8,400 CHF

 

* Học phí khóa dự bị :

-        Dự bị Đại học (dự bị tiếng Anh): 4,680 CHF/kỳ

-        Dự bị Thạc sỹ (tiếng Anh, kế toán và quản lý) : 8,876 CHF/kỳ

 

* Các chi phí khác:

- Phí đặt cọc:          1.000CHF (hoàn lại sau khóa học)

- Chi phí nhà ở:       600 CHF/tháng (phòng đôi) ; 800 CHF/tháng (phòng đơn)

- Phí bảo hiểm:       80 CHF/tháng

- Phí đi lại:              450 CHF/năm

- Phí ăn uống:         200-300CHF/tháng.

 

Tư vấn du học B&T giúp sinh viên nhập học tại Đại học Kinh doanh GENEVA (GBS) hoàn toàn miễn phí dịch vụ. Du học Thụy Sĩ thủ tục hồ sơ đơn giản, không yêu cầu chứng minh tài chính. Sinh viên được cấp visa Schengen tự do đi lại trong các nước Châu Âu. Sinh viên nhập học được cấp IPAD như một công cụ học tập trong thời gian học tại trường.

Nhiều ưu đãi đặc biệt (giảm 5-25% học phí) cho sinh viên nộp hồ sơ và đóng phí sớm, và cho những sinh viên có gia đình kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn (theo xét duyệt của trường).              

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với du học B&T

  (0963257799; Email: duhocbnt@gmail.com)