MDIS là học viện phi lợi nhuận chuyên nghiệp lâu đời nhất tại Singapore. Hơn 400 giảng viên có trình độ cao được công nhận bởi các trường Đại học đối tác danh tiếng và hơn 200 nhân viên toàn thời gian tạo nên môi trường học tập toàn diện.

Nhiều chuyên ngành của MDIS có 100% giảng viên đến từ Mỹ trực tiếp giảng dạy. Sinh viên chuyên ngành du lịch khách sạn và xây dựng thương hiệu và marketing trong ngành thời trang được thực tập trong quá trình học với mức lương từ 40 - 71 triệu đồng.

Giám đốc du học B&T thăm khu học xá MDIS

Các nhóm ngành chính được đào tạo tại MDIS đều là các ngành kinh tế mũi nhọn của Singapore và khu vực. Điều này giúp sinh viên không chỉ học ở trên lớp mà chính đất nước Singapore là một môi trường thực hành lý tưởng cho các sinh viên học hỏi và trải nghiệm.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA MDIS SINGAPORE

Programme Cấp bằng bởi Thời gian (Tháng) Học phí đã bao gồm thuế Tuổi yêu cầu Yêu cầu đầu vào Ngày Khai Giảng
MDIS Business School            
INTERNATIONAL FOUNDATION DIPLOMA IN MANAGEMENT STUDIES
Cao Đẳng Cơ Bản Quản Trị Kinh Doanh
 
MDIS 7 7,490 15-16
Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp lớp 9
2/1/2018
2/4/2018
9/7/2018
3/9/2018
DIPLOMA IN MANAGEMENT STUDIES
Cao Đẳng Quản Trị Kinh Doanh
MDIS 7 8,025 16
Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp THPT hoặc Cao Đẳng Cơ Bản
6/11/2017
Advanced Diploma in Management Studies (Business Administration)
Cao Đẳng Nâng Cao ngành Quản Trị Kinh Doanh
 
MDIS 7 9,630 16
Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Cao Đẳng liên quan
NA
Advanced Diploma in Management Studies (Accounting and Finance)
Cao Đẳng Nâng Cao ngành Kế Toán Tài Chính
 
MDIS      
Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Cao Đẳng liên quan
Bachelor of Arts (Hons) Accounting and Financial Management (Top-up)
Cư Nhân Danh Dự ngành Tài Chính Kế Toán
University of Sunderland (UK) 9 16,050 18 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.0
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nâng Cao tại MDIS hoặc Cao Đẳng liên quan/ Higher National Diploma
26/2/2018
25/6/2018
22/10/2018
Bachelor of Arts (Hons) Business and Marketing (Top-up)
Cử Nhân Danh Dự ngành Kinh Tế Marketing
University of Sunderland (UK) 9 16,050  
Bachelor of Science (Hons) in Business Studies and Finance
Cử Nhân Danh Dự ngành Kinh Tế Tài Chính
Bangor University (UK) 24 35,310   Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5), TOEFL IBT 87 (Listening: 21, Reading: 22, Speaking: 23& Writing: 21)/ hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Cao Đẳng Tại MDIS
27/11/2017
26/3/2018 30/7/2018
26/11/2018
Bachelor of Science (Hons) in Acconting and Finance
Cử Nhân Danh Dự ngành Tài Chính Kế Toán
Bangor Univeristy (UK) 24 35,310   26/3/2018 30/7/2018
26/11/2018
Bachelor of Science (Hons) in Banking and Finance
Cử Nhân Danh Dự Tài Chính Ngân Hàng
Bangor University (UK) 24 35,310   26/3/2018 30/7/2018
26/11/2018
Master of Business Administration (MBA)
Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh
University of Sunderland (UK) 12 26,215 19
Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5)/TOEFL 550/hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Đại Học + 6 tháng kinh nghiệm
15/01/2018
14/05/2018
24/9/2018
Master in International Business (MIB)
Thạc Sĩ Quản Trị Quốc Tế
Grenoble Graduate School of Business (France) 24 35,310 20
Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.5 (các kỹ năng trên 6.0)/TOEFL 240 (computer-based), 94 (internet-based)

Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Đại Học
NA
Master of Business Administration in International Marketing
Thạc Sĩ Marketing Quốc Tế
Bangor University (UK) 12 22,470 21
Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5)/TOEFL 550/hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Đại Học Liên Quan
5/3/2018
2/7/2018
5/11/2018
Master of Business Administration in Banking and Finance
Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng
Bangor University (UK) 12 22,470 21 Ielts 6,0 hoặc hoàn thành chương trình tiếng anh của trường. Tốt nghiệp đại học liên quan 5/3/2018
2/7/2018
5/11/2018
School of Engineering            
INTERNATIONAL FOUNDATION DIPLOMA IN ENGINEERING
Cao Đẳng Kỹ Thuật
 
MDIS 7 9,630 15-16 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp lớp 9
15/1/2018
14/5/2018
10/9/2018
Bachelor of Engineering (Hons) Electrical and Electronic Engineering
Cử Nhân Danh Dự ngành Kỹ Thuật Điện Máy
Northumbria University (UK) 28 41,730 18 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5), TOEFL IBT 87 (Listening: 21, Reading: 22, Speaking: 23& Writing: 21)/ hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Cao Đẳng Tại MDIS/Tốt nghiệp THPT, GPA: trên 7.0
15/1/2018
14/5/2018
24/9/2018
Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical Engineering
Cử Nhân Danh Dự ngành Kỹ Thuật Cơ Khí
Northumbria University (UK) 28 41,730 18   15/1/2018
14/5/2018
24/9/2018
Master of Science Project Management
Thạc Sĩ ngành Quản Lý Dự Án
Northumbria University (UK) 12 20,865 21 IELTS 6.0. Hoàn thanh chương trình Đại Học
24/9/2018
School of Fashion and Design            
INTERNATIONAL FOUNDATION DIPLOMA IN FASHION DESIGN AND MARKETING
Cao Đẳng Thiết Kế Thời Trang và Marketing
MDIS 7 11,235 15-16
Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp lớp 9
12/2/2018
21/5/2018
17/9/2018
Bachelor of Arts (Hons) Fashion Design
Cử Nhân Danh Dự ngành Thiết Kế Thời Trang
Nottingham Trent University (UK) 36 37,236 18 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5), TOEFL 550 points (paper-based), 213 points (computer based), 79 points (internet-based)

Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Cao Đẳng Tại MDIS/Tốt nghiệp THPT với kinh nghiệm liên quan
23/4/2018
23/10/2018
Bachelor of Arts (Hons) Fashion Marketing and Branding
Cử Nhân Danh Dự ngành Marketing Thời Trang và Thương Hiệu
  36 35,096 18  
Bachelor of Arts (Hons) Fashion Product and Promotion (Top-up)
Cử Nhân Danh Dự ngành Sản Phẩm Thời Trang và Quảng Cáo
University of Sunderland (UK) 9-18 tháng 24,610(18t)
17,655 (9t)
17 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5), TOEFL 550 points (paper-based), 213 points (computer based), 79 points (internet-based)

Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Cao Đẳng Tại MDIS hoặc Cao Đẳng Liên Quan
NA
School of Health and Life Sciences            
INTERNATIONAL FOUNDATION DIPLOMA IN BIOMEDICAL SCIENCES
Cao Đẳng ngành Khoa Học Y Sinh
 
MDIS 7 8,774 15-16 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp lớp 9
26/2/2018
Bachelor of Science (Hons) Biotechnology
Cử Nhân Danh Dự ngành Công Nghệ Y Sinh
Northumbria University (UK) 36 39,590 18 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5)

Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Cao Đẳng Tại MDIS/Tốt nghiệp THPT, GPA: trên 7.0 (Toán, Sinh, Hóa)
23/4/2018
22/10/2018
Bachelor of Science (Hons) Biomedical Science
Cử Nhân Danh Dự ngành Khoa Học Y Sinh
Northumbria University (UK) 36 41,730 18  
Master of Science in Health Sciences (Management)
Thạc Sĩ ngành Quản Lý Sức Khỏe
Northumbria University (UK) 12 25,680 21 IELTS 6.5/ Tốt nghiệp đại học liên quan NA
School of Media and Communications            
INTERNATIONAL FOUNDATION DIPLOMA IN MASS COMMUNICATIONS
Cao Đẳng Cơ Bản ngành Truyền Thông
MDIS 7 7,490 15-16 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp lớp 9
19/2/2018
21/5/2018
20/8/2018
19/11/2018
International Diploma in Mass Communications
Cao Đẳng ngành Truyển Thông
    8,025 16 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp THPT/ Tốt nghiệp chương trình Cao Đẳng Cơ Bản
19/3/2018
18/6/2018
22/10/2018
Bachelor of Arts (Hons) Media Culture and Communication (Top-up)
Cử Nhân Danh Dự ngành Văn Hóa Thông Tin and Truyền Thông
University of Sunderland (UK) 9 or 18 months 23,540 18 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5)

Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Cao Đẳng Tại MDIS (8 tháng) hoặc tốt nghiệp Cao Đẳng Cơ Bản tại MDIS (18 tháng)
16/7/2018 (9 tháng)
20/8/2018 (18 tháng)
Bachelor of Arts (in Liberal Studies with concentration in Mass Communications)
Cử Nhân Danh Dự ngành Truyền Thông
Oklahoma City University (USA) 18 27,606 18 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5)

Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Cao Đẳng Tại MDIS
20/11/2017
School of Psychology            
INTERNATIONAL FOUNDATION DIPLOMA IN PSYCHOLOGY
Cao Đẳng ngành Tâm Lý Học
MDIS 7 7,490 15-16 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp lớp 9
13/11/2017
15/1/2018
19/3/2018
23/7/2018
26/11/2018
HIGHER DIPLOMA IN PSYCHOLOGY   10 9,630 16 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp THPT/ Tốt nghiệp chương trình Cao Đẳng Cơ Bản
4/12/2018
7/5/2018
20/8/2018
26/11/2018
Bachelor of Science (in Behavioural Studies with concentration in Psychology)
Cử Nhân Danh Dự ngành Tâm Lý Học
Oklahoma City University (USA) 18 28, 890 18 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5), TOEFL 550 points (paper-based), 80 (internet-based)

Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nâng Cao Tại MDIS
21/5/2018
17/12/2018
School of Technology and E-Learning            
INTERNATIONAL FOUNDATION DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY
Cao Đẳng Cơ Bản ngành Công Nghệ Thông Tin
MDIS 7 7,490 15-16 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp lớp 9
18/12/2017
29/1/2018
26/3/2018
21/5/2018
23/7/2018
10/9/2018
5/11/2018

 
INTERNATIONAL DIPLOMA IN INFORMATION TECHNOLOGY
Cao Đẳng ngành Công Nghệ Thông Tin
MDIS 7 8,025 16 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp THPT/ Tốt nghiệp chương trình Cao Đẳng Cơ Bản
27/11/2017
22/1/2018
12/3/2018
7/5/2018
9/7/2018
27/8/2018
22/10/2018
17/12/2018
Bachelor of Science (Hons) Information Technology
Cử Nhân Danh Dự ngành Công Nghệ Thông Tin
Teeside University 9-24 tháng 21,935 18 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5)/hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)

Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Cao Đẳng Tại MDIS
29/1/2018
29/5/2018
24/9/2018
School of Tourism and Hospitality            
INTERNATIONAL FOUNDATION DIPLOMA IN TRAVEL, TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
Cao Đẳng ngành Quản Lý Du Lịch và Khách Sạn
MDIS 7 7,490 15-16 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp lớp 9
18/12/2017
2/2/2018
21/05/2018
3/9/2018
17/12/2018
 
HIGHER DIPLOMA IN TRAVEL, TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
Cao Đẳng Nâng Cao ngành Quản Lý Du Lịch và Khách Sạn
MDIS 16 tháng (10 tháng lý thuyết + 6 tháng thực tập hưởng lương) 12,848 17 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp THPT/ Tốt nghiệp chương trình Cao Đẳng
27/11/2017
5/2/2018
28/5/2018
10/9/2018
5/11/2018
Bachelor of Science (Hons) International Tourism and Hospitality Management (Top-up)
(University of Sunderland, UK)
Cử Nhân Danh Dự ngành Quản Lý Du Lịch và Khách Sạn
University of Sunderland (UK) 9 18,725 18 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 6.0 (các kỹ năng trên 5.5)/TOEFL 550/hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS

Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nâng Cao Tại MDIS, Hoặc Cao Đẳng Nâng Cao

26/2/2018
25/6/2018
22/10/2018
Master of Science Tourism and Hospitality (Awarded by the University of Sunderland, UK)
Thạc Sĩ ngành Quản Lý Du Lịch và Khách Sạn
University of Sunderland (UK) 12 20,330 19 Ielts 6,0 hoặc hoàn thành chương trình tiếng anh của trường. Tốt nghiệp đại học bất kì 19/3/2018
23/7/2018
16/11/2018
National Certificate in Professional Cookery (Awarded by City of Glasgow College, UK and British Qualifications Authority, UK)
Chứng Chỉ Quốc Gia ngành Nấu Ăn Chuyên Nghiệp
City of Glasgow College, UK and British Qualifications Authority, UK) 6 14,445 15 Yêu cầu tiếng anh: IELTS 5.5 hoặc hoàn thành chương trình tiếng Anh tại MDIS hoặc pass bài thi Tiếng Anh đầu vào tại MDIS (86/100)
Yêu cầu học vấn: Tốt Nghiệp lớp 9
20/11/2017
School Of Language            
Khóa học tiếng Anh MDIS 2-10 tháng 2,461/cấp độ 15 Làm bài test Tiếng Anh đầu vào tại MDIS
Yêu cầu học vấn: Tốt nghiệp lớp 9
2/01/2018
5/3/2018
7/5/2018
2/6/2018
27/8/2018
29/10/2018

Du học B&T hoàn toàn miễn phí dịch vụ, dịch thuật, hỗ trợ cho phụ huynh và sinh viên trong toàn bộ thời gian học tập tại MDIS

(Du học B&T, Tầng 5, Tòa nhà B&T, Số 3 ngõ 120 Trường Chinh, Đống Đa. )

Liên hệ hotline: 0963257799