Giới thiệu chung:

– Bậc học: Thạc sỹ + Cử nhân
– Ngành học: tất cả các ngành tại các trường ĐH tại Hà Lan
– Giá trị học bổng: 5.000euro/1 năm
– Deadline: 01.02 hoặc 01.05 hàng năm

 

Học bổng Holland dành cho học sinh quốc tế nằm ngoài khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) ở bậc học Cử nhân hoặc thạc sĩ tại Hà Lan.

 

 

 Học bổng Holland lên tới €5,000 

Giới thiệu chung:

– Bậc học: Thạc sỹ + Cử nhân
– Ngành học: tất cả các ngành tại các trường ĐH tại Hà Lan
– Giá trị học bổng: 5.000euro/1 năm
– Deadline: 01.02 hoặc 01.05 hàng năm

 

Học bổng Holland dành cho học sinh quốc tế nằm ngoài khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) ở bậc học Cử nhân hoặc thạc sĩ tại Hà Lan.

[Hà Lan] Học bổng Holland lên tới €5,000

Học bổng:

Học bổng Holland trị giá € 5,000. Bạn sẽ nhận được ở năm đầu tiên của quá trình học. Đây không phải là học bổng toàn phần

Điều kiện nhận học bổng:

– Quốc tịch của bạn không thuộc vùng EEA

– Bạn đang apply chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ toàn thời gian tại một trong các trường đại học của Hà Lan

– Bạn đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của tổ chức bạn chọn. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết trên website tổ chức

– Bạn không có bằng cấp từ một trường đại học nào tại Hà Lan

Cách apply

Bạn có thể tìm kiếm thông tin từ Danh sách các trường đại học Nghiên cứu hoặc các trường đại học ứng dụng của Hà Lan. Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về quá trình nộp đơn và hạn deadline của cả 2 danh sách này.

Các trường đại học sẽ liên kết với bạn nếu bạn nhận được học bổng.

Deadline

Bạn có thể apply cho năm học 2019-2020. Thời hạn nộp đơn là 1/2/2019 hoặc 1/5/2019. 

 Thông tin tư vấn 0963257799

Du học B&T, Số 3, Ngõ 120 Trường Chinh , Đống Đa, Hà Nội