HỌC BỔNG 5O% HỌC PHÍ HỌC VIỆN KINH DOANH QUỐC TẾ AMITY

 

Học viện kinh doanh quốc tế Amity là học viện hàng đầu tại Singapore đào tạo hơn 125.000 sinh viên và nghiên cứu sinh đến từ 120 quốc gia và hơn 4.000 giáo viên và nhân viên cùng 240 chương trình học tập. Với thế mạnh đào tạo cấc ngành kinh tế marketing tài chính ngôn hàng , hậu cần cung ứng, Học viện Amity trở thành điểm đến của nhiều sinh viên.

 

Các ngành đào tạo thế mạnh của Amity chính là các ngành mà Việt nam đang thiếu nguồn nhân lực ,Hầu cần cung ứng,( Logistics, and Supply Chain), Các chương trinh  marketing chuyên sâu…Bởi vậy theo học tại Amity chính là cơ hội cạnh tranh tốt cho các bạn học sinh, sinh viên.

Chương trình học bổng 2018 cuả Amity áp dụng cho đa dạng các chương trình học lên tới 50% học phí

 

Chương trình 

 

Khóa học: Thạc sỹ quản trị kinh doanh

 

- Đơn vị cấp bằng : Trường đại học Northampton, UK

- Độ dài của chương trình học là 1 năm

- Hình thức: Toàn thời gian/ Bán thời gian

- Điều kiện đầu vào:

- Yêu cầu độ tuổi: 20

- Yêu cầu ngôn ngữ:

(Nếu ngôn ngữ chính của ứng viên không phải tiếng Anh thì phải nộp các chứng chỉ Anh ngữ ở trình độ

được trường đại học yêu cầu. Trình độ được yêu cầu cho khóa học thạc sỹ là IELTS 6.5 hoặc tương

đương)

 

Khóa học: Cử nhân danh dự kinh doanh

 

- Đơn vị cấp bằng : Trường đại học Northampton, UK

- Độ dài của chương trình học là 3 năm

- Hình thức: Toàn thời gian/ Bán thời gian

- Yêu cầu đầu vào / miễn giảm...

- Yêu cầu độ tuổi: 18

- Các ứng viên trưởng thành

Các ứng viêntrên 30 tuổi và có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc tính đến thời điểm mùng 1 tháng

7 hàng năm có thể nộp đơn theo diện này.

( Để thỏa mãn điều kiện này, bạn được yêu cầu nộp một bản tường trình cá nhân không quá 200 từ

và ít nhất 2 báo cáo xác thực từ một nơi làm việc. Những ứng viên đạt chuẩn sẽ tham gia phỏng

vấn)

Các chương trình cao đẳng:  quản trị kinh doanh, kế toán, quản lý quốc tế hậu cần,... có các xuất học bổng khác từ 9% -31%

Theo học các khóa cử nhân nhân tại Amity vớii học phí chỉ từ 106 triệu. Chương trình thạc sĩ từ 190 triệu và cao đẳng 125 triệu.

Chương trình Tiến sĩ quản trị kinh doanh:

- Khóa học: Tiến sỹ quản trị kinh doanh

- Đơn vị cấp bằng : Trường đại học Northampton, UK

- Độ dài của chương trình học: 4 năm

- Hình thức: Toàn thời gian/ Bán thời gian

- Điều kiện đầu vào:

- Yêu cầu độ tuổi: 25

- Yêu cầu ngôn ngữ: TiếngAnh là điều kiện đầu vào cho chương trình học nghiên cứu sau đại học của trườngđại học Northampton

 - IELTS 7.0 hoặc tương đương và không có kĩ năng nào dưới 6.5

 

Chi tiết xem bảng bên dưới

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỌC PHÍ

BAN ĐẦU

$SGD

Học bổng

HỌC PHÍ

SAU HỌC BỔNG

THỜI GIAN

YÊU CẦU

1. Thạc sỹ quản trị kinh doanh liên kết Northampton

$23,760

≈ 400 triệu

31.8%

$16,050/ khóa

≈ 270 triệu

1 năm

Hoàn tất đại học

IELTS 6.5 hoặc tương

đương.

2. Thạc sỹ Luật liên kết Northampton

$23,760

≈ 400 triệu

tối đa 50%

$11,770 / khóa

≈ 198 triệu

1 năm

Hoàn tất đại học

IELTS 6.5 hoặc tương

đương.

3. Cử nhân liên kết với Northampton toàn thời gian 3 năm

(BA in business studies, fashion marketing, laws, science computing) 

 

$9,720/ năm

≈ 160 triệu

tối đa 33.3%

$6,420/ năm

≈ 107 triệu ( +180 $ ≈ 

3tr  bảo hiểm cả khóa )

 

3 năm

Hoàn tất lớp 12

hoặc dự bị

IELTS 5.5

 

Cử nhân 2 năm cuối *

$10,800/ năm

≈ 180 triệu

tối đa 10%

$9,630/ năm

≈ 160 triệu (+ 180 $ ≈ 

3tr bảo hiểm cả khóa )

2 năm

Hoàn tất cao đẳng

IELTS 5.5

 

Cử nhân 1 năm cuối *

$11,880/ năm

≈ 196 triệu

tối đa 10%

$10,700/ năm

≈ 180 triệu

1 năm

Hoàn tất cao đẳng nâng cao

IELTS 5.5

 

4. Chương trình cao đẳng

Diploma in Accounting and Finance

, Banking and Finance, Business

Management, Entrepreneurship,

International Hospitality and

Tourism Management, 

International Logistics and Supply

Chain Management

$11,340

≈ 189 triệu

tối đa 33.3%

$7,490 / khóa

≈ 126 triệu

 

1 năm

Hoàn tất lớp 12 hoặc dự bị

IELTS 5.5

 

5. Chương trình cao đẳng

nâng cao

Advance Diploma in Business

Management

$11,880

≈ 198 triệu

tối đa 32%

$8,025/ khóa

≈ 126 triệu

1 năm

Hoàn tất cao đẳng

6. Chương trình sau đại học

Post graduate diploma in Business

Management

$10,800

 ≈ 180 triệu

tối đa 10%

$9,630/ khóa

≈ 162 triệu

1 năm

Hoàn tất đại học

IELTS 5.5

 

7. Chương trình tiến sỹ kinh doanh liên kết Northampton

$49,680

  ≈ 830 triệu

 

tối đa 9%

$44,940/ khóa

≈ 757 triệu

4 năm

Hoàn tất thạc sỹ

IELTS 7.0

 

9. Chương trình dự bị

$5,940

≈ 99 triệu

0%

$5,885 / khóa

≈ 99 triệu

 

8 tháng

Hoàn tất lớp 10

10. Chứng chỉ tiếng anh cấp độ

Beginner/Elementary/Pre-intermediate

$3,240

≈ 54 triệu

tối đa 33.3%

$2,140/ cấp độ

≈ 36 triệu

2 tháng/

cấp độ

16 tuổi trở lên

11. Chứng chỉ tiếng anh cấp độ

Intermediate/Upper Intermediate

$2,700

≈ 45 triệu

tối đa 28%

$1,926/ cấp độ

≈ 32 triệu

 

Du học B&T: tặng vé máy bay, miễn phí dịch vụ

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với du học B&T

(Hotline: 0963257799; Email: duhocbnt@gmail.com)