HỌC THẠC SĨ TẠI TÂY BAN NHA 100% BẰNG TIẾNG ANH (48 ngành, 8 trường công lập)

 

 

Cơ hội cho các bạn đang có trình độ tiếng Anh tốt và đang có dự định sang Tây Ban Nha học Thạc Sĩ. Để học Thạc sĩ tại Tây Ban Nha, bạn có 2 sự lựa chọn:

               - Học khóa tiếng Tây Ban Nha 1 năm rồi học Thạc sĩ bằng tiếng Tây Ban Nha 1 năm sau đó

               - Có chứng chỉ tiếng anh trình độ B2 (5.5 ielts trở lên) để học thẳng Thạc sĩ bằng Tiếng anh.

 

Du học B&T xin giới thiệu với các bạn 48 ngành học Thạc sĩ hoàn toàn bằng tiếng anh tại 8 trường công lập Tây Ban Nha nhé!

 

 

TRƯỜNG

NGÀNH

Trường A Coruna

Thạc sĩ ngành vật liệu tổng hợp

Thạc sĩ ngôn ngữ Anh cao cấp

Thạc sĩ ngành Sinh học phân tử

Thạc sĩ ngành Khoa học, Công nghệ và quản lý môi trường

 

Thạc sĩ kỹ thuật tài nguyên nước

Đại học Cantanbria (UC)

European construction engineering (Kỹ sư xây dựng châu Âu)

Đại học Basque Country (UPV)

Language and communication technologies (Công nghệ truyền thông và ngôn ngữ)

Autonomous university of Barcelona

Economic analysis  (Phân tích kinh tế)

Economics and business administration (Kinh tế học và quản trị kinh doanh)

Applied research in economics and business (nghiên cứu ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh)

Political science (khoa học chính trị)

Data science (Khoa học dữ liệu)

Management, organization and business economics ( Quản lý, tổ chức và kinh tế học quản trị)

Modeling for science and engineering ( Mô hình khoa học và kỹ sư)

Advanced nanoscience and nonotechnology (Khoa học nano và công nghệ nano tiên tiến)

Industrial chemical research (Nghiên cứu hóa học công nghiệp)

Computer engineering (Kỹ thuật máy tính)

Telecommunication engineering (Kỹ thuật viễn thông)

Logistics and supply chain management (Hậu cần và quản lý chuỗi cung ứng)

Computer visions (Tầm nhìn máy tính)

Đại học Pompeu Fabra (UPF)

Data science (Khoa học dữ liệu)

Economics and finance (Kinh tế và Tài chính)

Executive MBA (MBA điều hành doanh nghiệp)

Science in finance banking (Khoa học ngân hàng tài chính)

Science in strategic IT management (Khoa học trong quản lý CNTT chiến lược)

Science in international business (Khoa học trong kinh doanh quốc tế)

Science in management (Khoa học trong quản lý)

European master in government (Thạc sĩ châu Âu về chính phủ)

Science in management specialization in Business analytics (Khoa học quản lý chuyên môn trong phân tích kinh doanh)

Science in management specialization in Entrepreneurship (Khoa học quản lý chuyên ngành về Doanh nhân)

Science in management specialization in Marketing (Khoa học trong quản lý chuyên ngành Marketing)

Đại học Cantabria (UC)

Learning and teaching English second language (Học và giảng dạy tiếng anh như  ngôn ngữ thứ hai)

European Construction Engineering (Kỹ thuật Xây dựng châu Âu)

Đại học Gerona (UDG)

Data science (Khoa học dữ liệu)

Economics and finance (Kinh tế và Tài chính)

Executive MBA (MBA điều hành doanh nghiệp)

Science in finance banking (Khoa học ngân hàng tài chính)

Science in strategic IT management (Khoa học trong quản lý CNTT chiến lược)

Science in international business (Khoa học trong kinh doanh quốc tế)

Science in management (Khoa học trong quản lý)

European master in government (Thạc sĩ châu Âu về chính phủ)

Science in management specialization in Business analytics (Khoa học quản lý chuyên môn trong phân tích kinh doanh)

Science in management specialization in Entrepreneurship (Khoa học quản lý chuyên ngành về Doanh nhân)

Science in management specialization in Marketing (Khoa học trong quản lý chuyên ngành Marketing)

Đại học Carlos III Madrid

Aircraft Systems integration (Tích hợp hệ thống máy bay)

Aerospace engineering (Kĩ thuật hàng không vũ trụ)

Telematics Engineering (Kỹ thuật Viễn thông)

Plasma Physics and nuclear fusion (Vật lý Plasma và phản ứng hạt nhân)

Multimedia and communication (Đa phương tiện và truyền thông)

 

                                                                      DU HỌC TÂY BAN NHA - VISA THÀNH CÔNG CAO

Tư vấn hoàn toàn miễn phí

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với du học B&T

(Hotline: 0963257799; Email: duhocbnt@gmail.com)