LỘ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH – TIẾNG ĐỨC (ENGLISH TRACK)

Yêu cầu:

 • Tham gia bài thi đầu vào bao gồm:

+ Tiếng Anh

+ Toán bằng tiếng Anh

 • Trình độ tiếng Anh tương đương B1

Lộ trình học như sau:

Freshman có 6 trường đối tác:

1. Uni DuisburgEssen

2. FH Aachen

3. H. Rhein-Waal

4. FH Südwestfale

5. SRH Hamm

6. HBK Essen

 

 

 

Năm dự bị

Uni DuisburgEssen

 

Học bằng tiếng Anh

 • FH Aachen
 • HBK Essen

Học bằng tiếng Anh và

 tiếng Đức

 

 • H. Rhein-Waal
 • FH Südwestfale
 • SRH Hamm

Học bằng tiếng Anh

 

Tham gia kỳ thi đầu vào tại 6 trường đối tác (Đảm bảo đầu vào)

Năm 1

Học bằng tiếng Anh

Năm 1

Học bằng tiếng Đức

Năm 1

Học bằng tiếng Anh

Năm 2

Học bằng tiếng Đức

Năm 2

Học bằng tiếng Đức

Năm 2

Học bằng tiếng Anh

Năm 3

Học bằng tiếng Đức

Năm 3

Học bằng tiếng Đức

Năm 3

Học bằng tiếng Anh

 

 

Khối ngành kỹ thuật

Khối ngành kinh tế, kinh doanh

 • Toán
 • Vật Lý
 • Ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Đức)
 • Thực tập
 • Toán
 • Kinh Tế
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Anh

 

Freshman đảm bảo cho sinh viên được chuyển thẳng vào năm thứ hai đại học (học tiếp 3 năm lấy bằng cử nhân) tại 6 trường đại học đối tác thuộc bang North Rhine Westfalia: Trường đại học Aachen; Đại học Duisburg - Essen; Đại học South Westphalia University of Applied Sciences; Đại học Rhein – Waal. Và trường Đại học SHR Hochschule Hamm, HBK Essen (Trường tư thục). Tất cả 6 trường này đều có khoá cử nhân dạy bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh hoặc cả Đức và Anh, mức phí đóng cho trường công lập từ 600 – 680 Euro/năm. Như vậy, kể cả năm học dự bị đại học thì tổng thời gian học đại học là 4 năm.

Nếu lựa chọn lộ trình học này thì sau khi kết thúc năm dự bị, sinh viên sẽ được chuyển thẳng vào 6 trường Đại học đối tác, bao gồm những chuyên ngành như sau:

Các chuyên ngành đào tạo

1. Đại học FH Aachen (Năm dự bị học song ngữ Tiếng Anh – tiếng Đức, và từ năm nhất Đại học sẽ học hoàn toàn bằng tiếng Đức ) :

+ Applied Chemistry (Hóa học ứng dụng)

+ Biomedical Engineering (Công nghệ Y sinh)

+ Electrical Engineering (Kỹ thuật điện)

+ Mechanical Engineering (Kỹ thuật cơ khí)

+ Physical Engineering (Kỹ thuật vật lý)

Rail Vehicle Engineering (Kỹ thuật đường sắt)

2. Đại học HBK Essen (Năm dự bị học song ngữ Tiếng Anh – tiếng Đức, và từ năm nhất Đại học sẽ học hoàn toàn bằng tiếng Đức ):

+ Painting/ Graphics (Vẽ/ Đồ họa)

+ Photography/ Media Arts (Nhiếp ảnh / Truyền thông)

+ Sculpture (Kiến trúc)

+ Digital Media Design (Thiết kế truyền thông kỹ thuật số)

+ Game Art and Design (Thiết kế game)

+ Digital Product Design (Thiết kế sản phẩm kỹ thuật số)

3. Đại học Duisburg-Essen (1 năm dự bị học tiếng Anh, năm nhất ĐH học tiếng anh và 2 năm sau học tiếng Đức)

+ Computer Engineering (Kỹ thuật máy tính)

+ Electrical and Electronic Eng. (Điện tử và Điện)

+ Mechanical Engineering Metallurgy and Metal Forming (Kỹ thuật cơ khí Luyện kim và hình thành kim loại)

+ Structural Engineering (Kỹ thuật kết cấu)

II - CÁC CHUYÊN NGÀNH HỌC TOÀN TOÀN BẰNG TIẾNG ANH

4. Đại học Rhein - Waal (HỌC 100% BẰNG TIẾNG ANH)

+ Biomaterials Science (Khoa học vật liệu sinh học)

+ Electrical and Electronics Eng. (Điện và điện tử)

+ Environment and Energy (Môi trường và năng lượng)

+ Industrial Engineering (Kỹ thuật công nghiệp)

+ Mechanical Engineering (Kỹ thuật cơ khí)

+ Mechatronic Systems Eng. (Hệ thống cơ điện tử)

+ Gender and Diversity (Giới tính và sự đa dạng)

+ International Taxation and Law (Thuế quốc tế và Luật)

 

5. Đại học SRH Hamm (Năm dự bị học Tiếng Anh, và từ năm nhất Đại học sẽ học hoàn toàn bằng tiếng Anh ) :

+ Business Studies (Kinh doanh)

+ Logistic (Hậu cần)

6. Đại học South Westphalia University of Applied Sciences (Học 100% bằng tiếng Anh)

+ Business Administration with Informatics (Quản trị kinh doanh và thông tin)