Trong hệ thống giáo dục đại học của Hà Lan , Chắc hẳn những ai quan tâm đến du học ở đất nước này đều có chung những thắc mắc về việc phân biệt 2 kiểu trường đại học này tại đát nước cối xay gió, và sự khác biệt ý có quyết ảnh hưởng như thế nào trong tiến trình theo học tại Hà Lan. Duwois đây là bảng so sánh về sự khác biệt ấy.

Theo nghiên cứu của Bộ Thống kê Hà Lan thì việc theo học ở trường nghiên cứu sẽ là một sự đầu tư chắc chắn cho sự nghiệp tương lai vì thu nhập hằng năm của sinh viên tốt nghiệp từ các trường này cao hơn gần 50% so với trường khoa học ứng dụng. Tuy nhiên mỗi hình thức có ưu điểm riêng của nó và , không thể phủ nhận được ưu điểm vô cùng lớn của các trường đại học khoa học ứng dụng trong đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường nhân lực thế giới. Vậy nên mỗi sinh viên cần cân nhắc xem xét kĩ lưỡng trước khi đăng kí nhập học.

 

 

Hà lan là đất nước có nền giáo dục Top 10 thế gới về giáo dục

 

Nếu bạn đi theo hướng nghiên cứu có thể suy nghĩ đến Đại học Tilburg, Đại học Eramus Rotterdam…còn muốn lựa chọn sự nghiệp mang tính ứng dụng thì hãy lựa chọn một trong các trường như: HAN, Stenden, Fontys, Kinh doanh Rotterdam…

 

Đại học Nghiên cứu

Đại học Khoa học Ứng dụng

 • Chương trình giáo dục mang tính học thuật hơn, chuẩn bị nền tảng để sinh viên có thể trở thành một chuyên viên nghiên cứu hoặc đi theo sự nghiệp giảng dạy
 • Chương trình giáo dục dựa trên tình hình thực tế, chuẩn bị đầy đủ kiến thức và kĩ năng để sinh viên có thể sẵn sàng tham gia vào các ngành nghề cụ thể.
 • Mục đích giảng dạy là định hướng nghiên cứu, chú trọng việc phát triển kĩ năng tư duy chiến lược. Khi đi vào chương trình chuyên sâu sẽ sử dụng những nguồn lực khoa học
 • Giáo dục định hướng ứng dụng
 • Giờ ngoại khóa ít hơn và nhiều khóa học chuyên ngành hơn để sinh viên có thể học cách độc lập nghiên cứu
 • Nhiều giờ ngoại khóa hơn, các giờ học lý thuyết được giảng dạy trong những lớp học
 • Chương trình cử nhân tại đại học nghiên cứu chỉ dành cho những sinh viên đã hoàn toàn 6 năm dự bị giáo dục tại Hà Lan và những chứng chỉ quốc tế tương đương.
 • Chương trình cử nhân ở đại học khoa học ứng dụng được dành cho những ai đã hoàn thành 5 năm dự bị đại học hoặc chương trình giáo dục cấp phổ thông tại Hà Lan và những chứng chỉ quốc tế tương đương.
 • Sinh viên theo học những chuyên ngành cử nhân liên quan tại trường đại học nghiên cứu có thể được chấp nhận vào học thẳng các khóa học cử nhân ở trường nghiên cứu.
 • Sinh viên theo học các khóa học cử nhân liên quan tại đại học khoa học ứng dụng chỉ có thể được chấp nhận vào học chương trình cử nhân ở trường đại học nghiên cứu sau khi hoàn thành khóa dự bị thạc sĩ kéo dài 6-12 tháng.
 • Khi theo học chương trình cử nhân tại đại học nghiên cứu thì sinh viên phải hoàn thành 180 tín chỉ (tương đương với 3 năm học) và tốt nghiệp với bằng cấp được chia thành nghệ thuật, khoa học, luật (BA/BSc/LLB) tùy thuộc vào quy định từ trước
 • Khóa học cử nhân của chuyên ngành nghệ thuật và khoa học yêu cầu 240 tín chỉ (tương đương với 4 năm học), trong một số trường hợp, sinh viên cần tốt nghiệp chuyên ngành thuộc về chỉ dẫn như: kĩ sư, điều dưỡng…
 • Một chương trình thạc sĩ tại trường đại học nghiên cứu yêu cầu từ 60-120 tín chỉ (tương đương với 1 hoặc 2 năm học) và tốt nghiệp với bằng cấp cũng được chia thành nghệ thuật, khoa học, luật (MA/MSc/LLM) tùy vào quy chuẩn từ trước.
 • Khóa học Thạc sĩ về nghệ thuật hoặc khoa học yêu cầu 60 tín chỉ (tương đương với 1 năm học), hầu hết các trường hợp sinh viên cần phải tốt nghiệp các chuyên ngành về chỉ dẫn như truyền thông, công tác xã hội…

Xem thêm: Các trường đại học Ứng dụng tại Hà Lan: 

                  Đại học khoa học ứng dụng Hanze

                  Đại học khoa học ứng dụng Hague

                  Đại học khoa học ứng dụng Saxion 

                  Đai học Fontys

Dù là trường đại học nào thì mức độ thành công và khả năng cạnh tranh còn phụ thuộc vào sự rèn luyện của chính bản thân. Tùy thuộc vào điều kiện của bản thân vầ định hướng  công việc để chọn cho chình trường đại học phù hợp nhé.