Năm học 2020 có thể được coi là "NĂM CỦA HỌC BỔNG ÚC" khi mà các trường Đại học liên tiếp tung ra những suất học bổng "SIÊU HOT", "SIÊU HẤP DẪN" dành cho cả chương trình Đại học và Thạc sĩ. 

 

HỌC BỔNG DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC